Banery

Treść strony Aktualności 2022

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW 2022/2023

I. Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu oraz Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium

Aby przygotować powyższe dokumenty należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
  1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
  2. Następnie należy wprowadzić:
   • adres e-mail,
   • hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”.

Uwaga - w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

 • Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2022/2023)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 • Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 • Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem (sygnatura wniosku) rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 • Należy kliknąć przycisk „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”.
 • Następnie należy wypełnić formularz elektronicznie poprzez wypełnienie wszystkich zakładek formularza: „Dane stypendysty”, „Dane osoby podpisującej umowę”, „Przekazanie stypendium”, „Status uczestnika”.
 • Następnie należy zapisać formularz korzystając z zakładki „Zapisz formularz”.

Można zapisać dane w wersji roboczej „Sprawdź pola i zapisz jako wersja robocza” lub w wersji ostatecznej „Zatwierdź jako wersję ostateczną”.

Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej. Prosimy przed zapisaniem wersji ostatecznej zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. Są one bowiem wykorzystane do przygotowania umowy stypendialnej oraz polecenia przelewu stypendium. W szczególności, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem projektu.

 1. Wydrukować oba formularze pdf do wersji papierowej, podpisać i przekazać do Urzędu (najlepiej w komplecie razem z Indywidualnym Planem Rozwoju Edukacyjnego).

  Po zapisaniu wersji ostatecznych formularza uzupełnienia wniosku:
  Kliknąć przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”
  Będą widoczne do pobrania między innymi pliki:
  1. Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium
  2. Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium

Oba należy pobrać i wydrukować do wersji papierowej, format A4.

„Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium” oraz „Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium” podpisuje z datą bieżącą Wnioskodawca (osoba, która we wrześniu podpisywała wniosek o przyznanie stypendium) lub pełnoletni Stypendysta.

II. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE)

Aby przygotować powyższy dokument należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
  • Kliknąć przycisk „Edytuj IPRE” (widoczny obok przycisku „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”)
  • Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu.
   Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf.
   Wszystkie formularze dostępne są w MENU: „Twoje formularze”.
  • Następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą, aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. IPRE będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia na rok szkolny 2022/2023 – wersja robocza”.
   Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować.
  • Po weryfikacji wersji roboczej zapisujemy formularz w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŹ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 1. Wydrukować formularz pdf do wersji papierowej ostatecznej, podpisać i przekazać do Urzędu. Formularz dostępny jest poprzez przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty” lub z MENU (lewy górny róg ekranu; Twoje formularze; klikając w sygnaturę)

  Formularz IPRE podpisują trzy osoby:
  • wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń (stypendysta),
  • opiekun dydaktyczny stypendysty oraz
  • dyrektor szkoły

Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy.

Obowiązki stypendysty 2022/2023

Stypendyści naboru na rok 2022/2023 zobowiązani są do realizacji w najbliższym okresie szeregu obowiązków.

 1. w terminie do 15 grudnia 2022 r. należy:
  • wypełnić elektroniczne i zapisać w wersji ostatecznej formularz Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium
 2. w terminie do 30 grudnia 2022 r. należy:
  • wypełnić formularz Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w wersji elektronicznej po uzgodnieniu treści ze wskazanym przez Dyrektora Szkoły Opiekunem Dydaktycznym
  • wydrukować, wypełnić, podpisać oraz dostarczyć do Urzędu następujący komplet dokumentów:
   • Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia,
   • "Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW",
   • "Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW".
  • wszystkie wyżej wymienione dokumenty spakowane w kopercie z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" należy złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
   Wysyłki kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Formularze dostępne będą do wygenerowania na stronie Prymus Pomorza i Kujaw po zalogowaniu się na swoim założonym koncie Prymus - logowanie

 3. w terminie do 31 stycznia 2023 r. (uwaga - termin może jeszcze ulec zmianie) należy:
  • wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Urzędu następujący komplet dokumentów:
   • Oświadczenie uczestnika projektu (dokument do pobrania w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy)
   • Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)

Podpisana ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa stypendialna zostanie przekazana elektronicznie i dostępna po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”) w drugiej połowie stycznia 2023 r. Umowę tą należy następnie wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dwa z tych egzemplarzy dostarczyć do Urzędu. Umowę podpisują wskazane w niej uprawnione strony na dzień 17 stycznia 2023 r. Umowa stypendialna zostanie przekazana jako „wiadomość”. Dokument będzie do pobrania w zakładce „Wiadomości” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy.

Więcej o przygotowaniu poszczególnych dokumentów w odrębnej aktualności z tematem „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW 2022/2023

WYNIKI NABORU 2022/2023

Dzień dobry,

Znamy wyniki naboru stypendystów na rok 2022/2023. Stypendium otrzyma 149 uczniów szkół podstawowych oraz 352 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające przyznanie 204 stypendiów uczniom szkół podstawowych, jednakże nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów z tych szkół. Z uwagi na wynikłe oszczędności, możliwe było przyznanie większej liczby stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych.

Lista stypendystów

Wszystkim, którzy otrzymali stypendium gratulujemy. Przypominamy, że stypendyści muszą zrealizować szereg obowiązków formalnych. Informacja w tym zakresie ukaże się na stronie internetowej projektu w odrębnej aktualności z tematem „OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 2022/2023” oraz przesłanej wiadomości e-mailowej.

 • Ilość przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 projektu Prymus Pomorza i Kujaw w formie mapy województwa z...

Nowy nabór wniosków stypendialnych 2022/2023

1 września 2022 r. rusza nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023. Wnioski o stypendium, podobnie jak w latach ubiegłych, będą dostępne elektronicznie po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj" widoczny w prawym górnym rogu strony). Nabór kończy się 30 września 2022 r. Zasady przyznawania stypendiów opisano w regulaminie.

Aby poprawnie złożyć wniosek należy wykonać kilka czynności

 1. Wnioskodawca (tj. rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat do stypendium) zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj"). Do tego celu niezbędny jest adres e-mail do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy. Przy założeniu konta możliwe będzie skorzystanie z pomocy pracownika projektu w sytuacji, gdy nie przyjdzie wiadomość z linkiem do aktywacji konta lub wiadomość z hasłem tymczasowym.
 2. Po założeniu konta Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie.
 3. Następnie wniosek można zapisać w wersji roboczej, by móc go później skorygować.
 4. Po upewnieniu się, że wniosek jest bezbłędny, należy zapisać wersję ostateczną wniosku.
 5. Gotowy wniosek należy pobrać w wersji pdf, wydrukować do wersji papierowej, podpisać i dostarczyć do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Poruszanie się w generatorze wniosków (możliwe po zalogowaniu)

 1. Aby wejść do "menu" kliknij przycisk "Menu" w lewym górnym rogu serwisu.
 2. Aby prowadzić działania w ramach naboru stypendystów na rok szkolny 2022/2023 upewnij się, że w górnej belce widoczny jest napis "Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2022/2023)". Jeżeli nie, kliknij "zmień >>".
 3. Aby wygenerować nowy wniosek, modyfikować stary wniosek, wydrukować wniosek kliknij następnie "Twoje formularze". W ramach tej zakładki widoczne będą wszystkie wygenerowane do tej pory wnioski. Dla jednego kandydata można wygenerować tylko jeden wniosek (istnieje weryfikacja numeru PESEL).
 4. Menu z operacjami dla danego wniosku (np. "Edytuj wniosek", "Pobierz wniosek, załączniki" widoczne jest po kliknięciu belki z sygnaturą danego wniosku.
 5. Aby zmienić hasło kliknij "Zmiana hasła".
 6. Aby wylogować się z serwisu kliknij "Wyloguj".

Wypłata 2 transzy stypendium

Druga (ostatnia) transza stypendium dla stypendystów projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" została zrealizowana w dniu 20 lipca 2022 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych.Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

Od 20.04.2022 r. maturzyści oraz uczniowie klas 8 szkół podstawowych, a od 15.05.2022 r. pozostali stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2021/2022))

UWAGI!

 1. Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty.
 2. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Departament Edukacji
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń
  z dopiskiem "Prymus Pomorza i Kujaw - SPRAWOZDANIE"
  lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 3. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2022 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
 4. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dostęp, przygotowanie i podpisanie Sprawozdania. Krok po kroku

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2021/2022)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przy okazji sporządzania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. Sprawozdanie będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji IPRE na rok szkolny 2021/2022 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną Sprawozdania pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji dwóch osób.: (1). wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), (2). opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Obowiązek zgłoszenia zmiany opiekuna dydaktycznego

Stypendysta podlega opiece dydaktycznej prowadzonej przez osobę wskazaną w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (Stypendysty), który został złożony do Biura Projektu. Opiekunem dydaktycznym może być nauczyciel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia wskazanym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty, posiadający stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego albo pedagog szkolny.

Przypominamy, że w sytuacji, gdy wskazany opiekun dydaktyczny z różnych powodów nie może sprawować opieki dydaktycznej nad Stypendystą, w tym również w przypadku zmiany szkoły przez stypendystę, należy zadbać o zmianę opiekuna dydaktycznego. Zgłoszenia o potrzebie dokonania zmiany opiekuna należy dokonać bezzwłocznie poprzez kontakt z pracownikiem Biura Projektu . Pracownik wskaże możliwe rozwiązanie i prześle odpowiednie formularze do wypełnienia przez dyrektora szkoły oraz nowego opiekuna dydaktycznego.

Umowy stypendialne już dostępne!

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonym procesie przekazywania umów stypendialnych. Otrzymaliście Państwo umowę stypendialną podpisaną elektronicznie przez przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowy stypendialne dostępne są po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”). Umowa będzie widoczna pod przyciskiem „Wiadomości”

Instrukcja:

 1. po zalogowaniu należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2021/2022)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>” .
 2. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 3. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 4. Należy kliknąć przycisk „Wiadomości”), a następnie kliknąć w wiadomość o temacie "Umowa stypendialna i oświadczenie uczestnika projektu". Do wiadomości dołączona jest umowa.

Prosimy o:

 1. podpisanie wydruku załączonej umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! Na drugiej stronie umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Na wydruku umowy winny być również widoczne polskie litery. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie. Jeśli nie widać graficznych nadruków podpisów (niebieskich stalówek), należy dokument otworzyć w innej aplikacji;
 2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta). Dokument dostępny w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy);
 3. dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie do 3 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego):
  • 2 podpisanych egzemplarzy umowy,
  • 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu

         Wysyłkę proszę kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Prymus Pomorza i Kujaw”.

         Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uwaga! Jeżeli część z wyżej wymienionych dokumentów została wcześniej dostarczona i nie zgłoszono zastrzeżeń do tychże dokumentów, nie należy ponownie ich dostarczać.

Wypłata stypendium już 24 lutego

Pierwsza (z dwóch) transza stypendium w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw" zostanie zrealizowana w dniu 24 lutego 2022 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych. Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu