Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Decyzje administracyjne

Szanowni Państwo;

wszystkie osoby wnioskujące o stypendium otrzymają decyzje administracyjne o przyznaniu stypendium bądź o odmowie przyznania stypendium w formie papierowej. Decyzje zostaną przesłane Pocztą Polską pod adres korespondencyjny wnioskodawcy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.

  • data: 2017-11-29

Liczba wniosków o stypendium na rok 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż w wymaganym terminie do 30 września 2017 r. wpłynęło 1796 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018. Wszyscy, którzy złożyli wniosek, w dniu 13 października 2017 r. otrzymają na e-mail, z którego był generowany wniosek, wiadomość z potwierdzeniem wpływu wniosku do biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

NABÓR WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z KOŃCEM WRZEŚNIA 2017 R.

  • data: 2017-10-13

Wypłata stypendium w roku szkolnym 2016/2017 zakończona

Wszyscy stypendyści roku szkolnego 2016/2017 otrzymali ostatnią, trzecią transzę stypendium w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

  • data: 2017-07-10

Sprawozdanie z realizacji IPRE za rok 2016/2017

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 30 września 2017 r. Przekroczenie tego terminu OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność jego zwrotu wraz z odsetkami!

Dostęp do formularza sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

  • data: 2017-05-30

Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
- liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
- liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium - 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium to 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

AKTUALNOŚCI

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka