Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Pytania i odpowiedzi odnośnie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ułatwiającymi wypełnienie sprawozdania

Wypłata III transzy stypendium na rok szkolny 2016/2017

Z uwagi na liczne pytania i wątpliwości uczestników projektu uprzejmie informujemy, iż ostatnia, trzecia transza stypendium zostanie wypłacona zgodnie z zapisami w wydanych decyzjach o przyznaniu stypendium, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. Precyzyjny termin wypłaty jest uzależniony od terminu, w którym na rachunek bankowy projektu wpłyną środki europejskie oraz środki dotacji celowej, z których są finansowane stypendia.

Uwaga! Wszyscy stypendyści otrzymali stypendia w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

  • data: 2017-07-10

Formularz sprawozdania za rok szkolny 2016/2017 dostępny dla wszystkich

Z dniem 30 maja 2017 r. wszyscy stypendyści mają możliwość (i obowiązek!) wypełnienia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Dostęp do sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć jak najszybciej do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

  • data: 2017-05-30

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Szanowni Państwo;

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 30 września 2017 r. Niedostarczenie sprawozdania we wskazanym terminie jak również złożenie sprawozdania, z którego wynika iż nie zrealizowano indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność zwrotu dotychczas wypłaconego stypendium wraz z odsetkami!

  • data: 2017-05-18

Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Kwota stypendium to 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

AKTUALNOŚCI

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka