Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Pytania i odpowiedzi odnośnie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

1. Zapisałem wersję ostateczną sprawozdania i odkryłem poważny błąd. Co mogę zrobić?

Odp. Zmienić zapisaną wersję ostateczną może pracownik projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Należy zatem skontaktować się telefonicznie z wybranym pracownikiem, a drobna zmiana zostanie dokonana „od ręki”. Gdy zachodzi potrzeba skorygowania znacznej objętości treści, należy dodatkowo, po uzgodnieniu telefonicznym wysłać e-mail do pracownika projektu z odpowiednią informacją i poprawnymi treściami.

2. Jak należy obliczyć średnią ocen?

Odp. Średnią ocen za rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017 należy obliczyć jako średnią arytmetyczną oceny z religii/etyki, przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych z odpowiedniego świadectwa szkolnego.

3. W indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego przewidziałem wydatki na łączną kwotę przekraczającą 3000 zł, a w sprawozdaniu muszę wykazać wydatki na kwotę równą 3.000 zł. Czy to będzie poprawnie?

Odp. Faktycznie, z uwagi na to, iż łączna wartość rocznego stypendium wynosi 3.000 zł, taką wartość należy rozliczyć. Wydatki na rozwój edukacyjny często przekraczają wartość stypendium. Z tego powodu należy wyłonić spośród poniesionych wydatków te, które w najistotniejszy sposób przyczyniły się do rozwoju edukacyjnego. Stąd lepsze będzie wykazanie wydatków na zakup pomocy naukowych niż wydatki socjalno-bytowe.

4. Wydatki, które poniosłem ze środków stypendium są inne niż wykazane w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego. Obawiam się, że mogą być do tego zastrzeżenia.

Odp. Wydatki zaplanowane i faktycznie poniesione nie muszą być takie same. W trakcie roku szkolnego pojawiają się nowe okoliczności, które powodują zmianę struktury wydatków. Odstępstwa od planu powinny być jednakże uzgodnione z opiekunem dydaktycznym.

5. Nie otrzymałam e-maila informującego o możliwości wypełnienia sprawozdania.

Odp. Nawet, jeżeli z jakichś powodów wnioskujący o stypendium nie otrzymał e-maila o możliwości wypełniania sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (np. przepełniona skrzynka e-mailowa, przerzucenie wiadomości do SPAMu) wypełnienie sprawozdania jest dostępne i możliwe dla każdego stypendysty. Do realizacji tego zamierzenia trzeba się zalogować na konto wnioskodawcy wykorzystane do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium

6. Nie pamiętam hasła do logowania.

Odp. W „Panelu logowania” jest funkcjonalność umożliwiająca zalogowanie, nawet jeśli nie pamięta się hasła. W tym celu należy kliknąć przycisk „Zapomniałem hasła” a następnie podać adres e-mail. Na adres przyjdzie wiadomość umożliwiająca zmianę dotychczasowego hasła z wykorzystaniem linku aktywacyjnego

7. Nie pamiętam własnego loginu (adresu e-mail).

Odp.  W tej sytuacji pomocny będzie kontakt telefoniczny do wybranego pracownika projektu, który przekaże informację o poprawnym adresie e-mail.

8. Gdzie znajduje się formularz sprawozdania?

Odp. Aby wypełnić sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego należy:
- zalogować się na własne konto w „Panelu logowania”
- w zakładce „Twoje formularze” wybrać właściwą sygnaturę i w nią kliknąć
- po tej operacji rozwiną się „Dostępne etapy” w ramach których drugim będzie sprawozdanie
- jeżeli nie widać formularza sprawozdania, oznacza to, że kliknięto niewłaściwą sygnaturę wniosku (właściwą jest złożona w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego)
- jeżeli po rozwinięciu wszystkich dostępnych sygnatur nadal nie można odszukać formularza sprawozdania, oznacza to, że zalogowano się na inne konto niż te, z którego wygenerowano złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek

Należy pamiętać, że sprawozdanie należy po wypełnieniu i zapisaniu wersji ostatecznej wydrukować, uzupełnić o podpisy i następnie przekazać do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego drogą pocztową lub osobiście.

9. Co wpisać w polu „Opis podjętych działań”?

Odp. W tym polu można wpisać szczegółowe informacje odnośnie faktycznego zakresu realizowanego działania, doprecyzować przedmiot działania, termin, częstotliwość, sposób realizacji. Informacja zależy od specyfiki danego działania. Przykładowo można wskazać nazwę szkoły językowej, gdzie zrealizowano kurs językowy oraz liczbę godzin kursu, a w przypadku realizacji projektu badawczego wskazać nazwę projektu, zakres prac i nabyte wiedzę i umiejętności.

W sytuacji, gdy dane działanie nie zostało zrealizowane bądź nie zostało zrealizowane w całości, należy wskazać obiektywne przyczyny. Najlepiej dodatkowo wskazać inne działanie realizowane zastępczo, a obowiązkowo - gdy było to jedyne zaplanowane działanie.

10. Kto wypełnia sprawozdanie?

Odp. Sprawozdanie wypełnia osoba, która generowała wniosek o stypendium, czyli z założenia pełnoletni kandydat do stypendium lub rodzic niepełnoletniego. Jednakże należy mieć na uwadze, iż wszystkie treści podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, który dokonuje akceptacji sprawozdania własnoręcznym podpisem.

  • data: 2017-06-21

wstecz

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka