Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe

Wybierz kurs i zarezerwuj sobie miejsce!

 

Wypełnienie formularza jest tylko rezerwacją miejsca na kursie i nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

Aby dopełnić formalności wydrukuj formularz, podpisz i prześlij (lub dostarcz osobiście) do wybranej w formularzu Instytucji Szkoleniowej do 20 stycznia 2017 r.

Instytucje szkoleniowe w terminie do 31 stycznia 2017 r. przekażą dokumentację do siedziby Wnioskodawcy projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego około 20 lutego 2017 r. Po tym terminie nastąpi podpisywanie umów i rozpoczęcie kursów.

Uwaga!!! Wiek uczestników projektów liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się moment przystąpienia do projektu, tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu.

Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

  • CapsLock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe

Zgłoś się do projektu, czekamy!

 

7 listopada 2016 r. rozpoczynamy nabór na bezpłatne grupowe szkolenia językowe. Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do zgłoszenia poprzez generator aplikacyjny na stronie capslock.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe w wieku 18-67 lat i plus, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, tj.:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum profilowane, liceum ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku, gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicje osób o niskich kwalifikacjach),

  • osoby z niepełnosprawnościami (także z wyższym wykształceniem),

  • osoby powyżej 50 roku życia (także z wykształceniem wyższym)

z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Przejdź do Generatora Wniosków

 

Film instruktażowy - zakładania konta oraz tworzenie i wypełnianie formularza aplikacyjnego

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Naczelnik Wydziału:

Kontakt do Departamentu Edukacji Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:

       poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
       wtorek: 7:30 - 17:00
       piątek: 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka