Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”!

W zakładce Dokumenty do pobrania udostępniliśmy następujące dokumenty:

  • Oświadczenie uczestnika projektu;
  • Oświadczenie o rachunku bankowym;
  • IPREU – Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia;
  • Listę uczniów zakwalifikowanych do projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.

- Oświadczenie uczestnika projektu należy wydrukować i podpisać w wyznaczonych miejscach.

- Oświadczenie o rachunku bankowym można uzupełnić na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

- IPREU – należy wypełnić w arkuszu kalkulacyjnym, następnie wydrukować i uzupełnić o wymagane podpisy.

 

Jeszcze raz serdecznie Państwu gratulujemy!

Promocja naszego projektu w telewizji regionalnej

TVP3 BYDGOSZCZ - Zawód znów jest w cenie. Młodzież to wie

https://bydgoszcz.tvp.pl/34561313/zawod-znow-jest-w-cenie-mlodziez-to-wie

KUJAWY.INFO - wywiad z Panią Domicelą Kopaczewską Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

http://www.kujawy.info/material-video/portugalczycy-gratulowali-nam-ze-polska-tak-doskonale-rozwija-sie-w-ostatnich-latach-mowi-domicela-kopaczewska/

  • data: 2017-10-30

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolnym 2017/2018

Jeszcze tylko przez tydzień Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski o stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych (decyduje data stempla pocztowego).  Zainteresowanie wsparciem jest duże, zespół pracowników projektu jest do dyspozycji uczniów, rodziców, opiekunów i dyrektorów szkół i odpowiada na wszystkie nurtujące pytania.

Przypominamy, że o stypendium mogą ubiegać się uczniowie :

- techników i dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);

- którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej;

- co najmniej klasy II szkoły zawodowej;

- którzy uzyskali w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami promującymi projekt:

Media

http://www.radiopik.pl/2,60922,stypendia-dla-uczniow-szkol-zawodowych-i-technik&s=7&si=7&sp=7

Kuratorium

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=1805&page=7568

Samorządy lokalne

http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/6715/stypendia-dla-uczniow-szkol-zawodowych

https://powiatrypinski.pl/aktualnosci/pokaz/112_stypendia_dla_uczniow_szkol_zawodowych

http://grudziadz.pl/pl/contents/content/69/11829

https://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/stypendia/item/47948-prymusi-zawodu-kujaw-i-pomorza-ruszyl-nabor-wnioskow

Portale edukacyjne

http://cogito.com.pl/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow-szkol-zawodowych/

Szkoły

http://www.zszwabrzezno.com/

http://www.zsd.bydgoszcz.pl/

 

  • data: 2017-10-24

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie stypendium w rok szkolnym 2017/2018 będzie trwać do 31 października 2017 r. Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

W zakładce Dokumenty do pobrania można zapoznać z Regulaminem przyznawania stypendiów oraz pobrać wniosek o przyznanie stypendium. 

 

  • data: 2017-10-02

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 28 sierpnia 2017 r. na XXXV sesji Sejmiku Województwa Uchwałą nr XXXV/574/17 został przyjęty Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Regulamin do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

  • data: 2017-09-04

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

Magdalena Mieszkalska

tel. 784 995 076

e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Paweł Szmalc

Koordynator projektu

tel. 571 293 087

e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

 

Renata Drozdowska

Naczelnik Wydziału

tel. 883 359 302

e-mail: r.drozdowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka