Banery

Treść strony Aktualności 2020

BIEŻĄCE OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

Stypendyści naboru na rok 2020/2021 zobowiązani są do realizacji w najbliższym okresie szeregu obowiązków.

1. Należy wypełnić elektroniczne poniższe formularze, zapisać je w wersji ostatecznej, podpisać w formie papierowej i dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego):

a) Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021

b) Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021

Formularze dostępne będą do wygenerowania na stronie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl po zalogowaniu się na swoim założonym koncie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/29,zaloguj

 

2. Należy wypełnić elektroniczne poniższe formularze, zapisać je w wersji ostatecznej, podpisać w formie papierowej i dostarczyć w terminie do 29 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego):

a) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE) w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021. Istnieje konieczność współdziałania ze szkołą podczas przygotowywania tego dokumentu, a w szczególności potrzeba dokonania uzgodnień zapisów w IPRE z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Należy pamiętać, że zapisy merytoryczne w tym dokumencie podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, którego wybór musi być zaakceptowany przez dyrektora szkoły.

Uwaga! IPRE wymaga podpisu trzech osób: wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń, opiekun dydaktyczny stypendysty oraz dyrektor szkoły. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły.

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

Więcej o przygotowaniu tego dokumentu w odrębnej aktualności z tematem „INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO”

b) Oświadczenie uczestnika projektu (dokument do pobrania w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy)

c) Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)
Podpisana ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa stypendialna zostanie przekazana elektronicznie i dostępna po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”) w drugiej połowie stycznia 2021 r. Umowę tą należy następnie wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dwa z tych egzemplarzy dostarczyć do Urzędu. Umowę podpsują wskazane w niej uprawnione strony na dzień 29 stycznia 2021 r. Umowa stypendialna zostanie przekazana jako „wiadomość”. Dokument będzie do pobrania w drugiej połowie stycznia 2021 r. w zakładce „Wiadomości” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy)

 

Dostęp do elektronicznych formularzy po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” (przycisk „Zaloguj”) pod sygnaturą wniosku złożonego w formie papierowej do Urzędu.

 

Dokumenty należy składać:

- drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z  dopiskiem: uzupełnienie wniosku – projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”

- lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
Pok. 62 E w budynku Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu