Banery

Treść strony Aktualności 2021

Przesunięcie terminu na dostarczenie dokumentów

Wydłużamy do 14 stycznia 2022 r. termin składania wersji papierowych dokumentów:

 1. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia,
 2. "Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW",
 3. "Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW".
  - wszystkie wyżej wymienione dokumenty spakowane w kopercie z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" należy złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, w przypadku trudności w zebraniu podpisów, dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. W takiej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły (wzory poniżej).

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

Przesunięcie terminu na zapisanie danych uzupełniających

Z uwagi na wystąpienie usterki technicznej uniemożliwiającej w okresie: od godziny 17 dnia 14 grudnia, do godziny 8:35 15 grudnia 2021 r. zalogowanie się do generatora wniosków i innych dokumentów przesuwa się o jeden dzień termin na zapisanie wersji ostatecznej formularza Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium.

Wobec powyższego:

 • w NOWYM terminie do 16 grudnia 2021 r. należy wypełnić elektroniczne i zapisać w wersji ostatecznej formularz Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

I. Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu oraz Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium

Aby przygotować powyższe dokumenty należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
  a) Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
  b) Następnie należy wprowadzić:
     - adres e-mail,
     - hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”.

Uwaga - w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

 • Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2021/2022)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 • Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 • Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem (sygnatura wniosku) rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 • Należy kliknąć przycisk „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”.
 • Następnie należy wypełnić formularz elektronicznie poprzez wypełnienie wszystkich zakładek formularza: „Dane stypendysty”, „Dane osoby podpisującej umowę”, „Przekazanie stypendium”, „Status uczestnika”.
 • Następnie należy zapisać formularz korzystając z zakładki „Zapisz formularz”.

Można zapisać dane w wersji roboczej „Sprawdź pola i zapisz jako wersja robocza” lub w wersji ostatecznej „Zatwierdź jako wersję ostateczną”.

Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej. Prosimy przed zapisaniem wersji ostatecznej zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. Są one bowiem wykorzystane do przygotowania umowy stypendialnej oraz polecenia przelewu stypendium. W szczególności, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem projektu.

 1. Wydrukować oba formularze pdf do wersji papierowej, podpisać i przekazać do Urzędu.

  Po zapisaniu wersji ostatecznych formularza uzupełnienia wniosku:
  a) Kliknąć przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”
  Będą widoczne do pobrania między innymi pliki:
     - Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium
    
  - Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium
  Oba należy pobrać i wydrukować do wersji papierowej, format A4.

„Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium” oraz „Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium” podpisuje z datą bieżącą Wnioskodawca (osoba, która we wrześniu podpisywała wniosek o przyznanie stypendium) lub pełnoletni Stypendysta.

 

 

II. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE)

Aby przygotować powyższy dokument należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
 • Kliknąć przycisk „Edytuj IPRE” (widoczny obok przycisku „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”)
 • Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu.
  Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf.
  Wszystkie formularze dostępne są w MENU: „Twoje formularze”.
 • Następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą, aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. IPRE będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia na rok szkolny 2021/2022 – wersja robocza”.
  Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować.
 • Po weryfikacji wersji roboczej zapisujemy formularz w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŹ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 1. Wydrukować formularz pdf do wersji papierowej ostatecznej, podpisać i przekazać do Urzędu. Formularz dostępny jest poprzez przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty” lub z MENU (lewy górny róg ekranu; Twoje formularze; klikając w sygnaturę)

  Formularz IPRE podpisują trzy osoby:
 • wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń (stypendysta),
 • opiekun dydaktyczny stypendysty oraz
 • dyrektor szkoły.

  Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy.

  Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, w przypadku trudności w zebraniu podpisów, dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. W takiej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły (wzory poniżej).

 

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

 

Wzór - poglądowa instrukcja wypełnienia IPRE (na podstawie dokumentu z roku 2020/2021)

Obowiązki stypendysty 2021/2022

Stypendyści naboru na rok 2021/2022 zobowiązani są do realizacji w najbliższym okresie szeregu obowiązków.

 1. w terminie do 15 grudnia 2021 r. należy:
  - wypełnić elektroniczne i zapisać w wersji ostatecznej formularz Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium
 2. w terminie do 31 grudnia 2021 r. należy:
  - wypełnić formularz Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w wersji elektronicznej po uzgodnieniu treści ze wskazanym przez Dyrektora Szkoły Opiekunem Dydaktycznym
  - wydrukować, wypełnić, podpisać oraz dostarczyć do Urzędu następujący komplet dokumentów:
     a) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia,
     b) "Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW",
     c) "Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW".
  - wszystkie wyżej wymienione dokumenty spakowane w kopercie z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" należy złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wysyłki kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Formularze dostępne będą do wygenerowania na stronie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl po zalogowaniu się na swoim założonym koncie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/29,zaloguj

     3. w terminie do 2 lutego 2022 r. (uwaga - termin może jeszcze ulec zmianie) należy:
         - wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Urzędu następujący komplet dokumentów:
            a) Oświadczenie uczestnika projektu (dokument do pobrania w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu
                na konto wnioskodawcy)
            b) Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)
Podpisana ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa stypendialna zostanie przekazana elektronicznie i dostępna po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”) w drugiej połowie stycznia 2022 r. Umowę tą należy następnie wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dwa z tych egzemplarzy dostarczyć do Urzędu. Umowę podpisują wskazane w niej uprawnione strony na dzień 17 stycznia 2022 r. Umowa stypendialna zostanie przekazana jako „wiadomość”. Dokument będzie do pobrania w zakładce „Wiadomości” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy.

 

Więcej o przygotowaniu poszczególnych dokumentów w odrębnej aktualności z tematem „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

WYNIKI NABORU 2021/2022

Dzień dobry,

Znamy wyniki naboru stypendystów na rok 2021/2022. Stypendium otrzyma 202 uczniów szkół podstawowych oraz 346 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające przyznanie 220 stypendiów uczniom szkół podstawowych, jednakże nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów z tych szkół. Z uwagi na wynikłe oszczędności, możliwe było przyznanie większej liczby stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych.

Lista stypendystów zamieszczona jest tutaj

Wszystkim, którzy otrzymali stypendium gratulujemy. Przypominamy, że stypendyści muszą zrealizować szereg obowiązków formalnych. Informacja w tym zakresie ukaże się na stronie internetowej projektu w odrębnej aktualności z tematem „OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 2021/2022” oraz przesłanym automatycznie generowanym e-mailu, którego nadawcą jest ‘kurier.eduinno’.

 • mapka przedstawiająca strukturę stypendiów w podziale na powiaty województwa

Trwa ocena wniosków

Do końca listopada 2021 r. potrwa ocena wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2021/2022. Po zakończonej ocenie i podjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwale w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej uczniów projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2021/2022, informacja zostanie upubliczniona między innymi na stronie internetowej projektu. Osoby, które otrzymają stypendium, zostaną dodatkowo poinformowane o tym fakcie drogą e-mailową. Prosimy o śledzenie strony na początku grudnia - powinna się ukazać stosowna aktualność, a dodatkowo dokument do pobrania.

Odpowiedzi na pytania związane z naborem wniosków

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęsiej pojawiające się pytania związane z naborem wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022:

Czy można ubiegać się równocześnie o stypendium w projekcie „Humaniści na start!” i „Prymus Pomorza i Kujaw”?
Tak. Można również w efekcie końcowym zostać stypendystą w obu projektach.

Jak długo należy czekać na link aktywacyjny do aktywacji konta?
Z różnych przyczyn może zdarzyć się, że wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie przychodzi na wskazany adres e-mail lub przychodzi z dużym opóźnieniem. Czasami wpada do katalogu „SPAM”. Jeżeli wiadomość nie przychodzi, to można odczekać 24 godziny i ponownie wysłać prośbę o przesłanie tej wiadomości lub zwrócić się do pracownika projektu, który również ma możliwość przesłania tej wiadomości.

Na liście nie mogę znaleźć konkursu, w którym uzyskałem tytuł laureata. Co robię niepoprawnie?
Lista konkursów jest ograniczona i stanowi przełożenie zapisów z regulaminu przyznawania stypendium. Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku warto się upewnić czy spełnione zostały przesłanki do ubiegania się o stypendium. W szczególności dotyczy to osiągnięcia uzyskanego w konkursie czy olimpiadzie.

Uzyskałem dwa tytuły laureata w konkursie przedmiotowym z danego przedmiotu - w roku szkolnym 2020/2021 i 2019/2020. Generator wyrzuca błąd uniemożliwiając mi wpisanie obu osiągnięć. Dlaczego?
Generator działa poprawnie. Zgodnie z zapisami § 4 regulaminu przyznawania stypendiów tylko raz można punktować osiągnięcie w jednym konkursie. W opisanej sytuacji należy wybrać osiągnięcie z roku szkolnego 2020/2021 gdyż jest wyżej punktowane i do wniosku dołączyć kopię tegoż osiągnięcia.

Czy można poprawić zapisany w wersji ostatecznej wniosek lub do usunąć?
Wnioskujący o stypendium, po zapisaniu wersji ostatecznej wniosku, nie ma możliwości dokonania jego korekty samodzielnie. Jedyną możliwością jest w tej sytuacji kontakt telefoniczny bądź e-mailowy do pracownika projektu, który może udostępnić wniosek do korekty lub dokonać korekty samodzielnie.

Nowy nabór wniosków stypendialnych 2021/2022

1 września 2021 r. rusza nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o stypendium, podobnie jak w latach ubiegłych, będą dostępne elektronicznie po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj" widoczny w prawym górnym rogu strony). Nabór kończy się 30 września 2021 r. Zasady przyznawania stypendiów opisano w regulaminie.

Aby poprawnie złożyć wniosek należy wykonać kilka czynności:

 1. Wnioskodawca (tj. rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat do stypendium) zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj"). Do tego celu niezbędny jest adres e-mail do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy. Przy założeniu konta możliwa będzie konieczność skorzystania z pomocy pracownika projektu w sytuacji, gdy nie będzie przychodziła wiadomość z linkiem do aktywacji konta.
 2. Po założeniu konta Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie.
 3. Następnie wniosek można zapisać w wersji roboczej, by móc go później skorygować.
 4. Po upewnieniu się, że wniosek jest bezbłędny, należy zapisać wersję ostateczną wniosku.
 5. Gotowy wniosek należy pobrać w wersji pdf, wydrukować do wersji papierowej, podpisać i dostarczyć do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Poruszanie się w generatorze wniosków (możliwe po zalogowaniu):

 1. Aby wejść do "menu" kliknij przycisk "Menu" w lewym górnym rogu serwisu.
 2. Aby prowadzić działania w ramach naboru stypendystów na rok szkolny 2021/2022 upewnij się, że w górnej belce widoczny jest napis "Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2021/2022)". Jeżeli nie, kliknij "zmień >>".
 3. Aby wygenerować nowy wniosek, modyfikować stary wniosek, wydrukować wniosek kliknij następnie "Twoje formularze". W ramach tej zakładki widoczne będą wszystkie wygenerowane do tej pory wnioski. Dla jednego kandydata można wygenerować tylko jeden wniosek (istnieje weryfikacja numeru PESEL).
 4. Menu z operacjami dla danego wniosku (np. "Edytuj wniosek", "Pobierz wniosek, załączniki" widoczne jest po kliknięciu belki z sygnaturą danego wniosku.
 5. Aby zmienić hasło kliknij "Zmiana hasła".
 6. Aby wylogować się z serwisu kliknij "Wyloguj".

Wypłacono I transzę stypendium

Szanowni Państwo,

w dniu 11 marca 2021 r. wszystkim stypendystom projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2020/2021 wypłacona została pierwsza z dwóch transz stypendium. Podstawą wypłaty stypendium było dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego podpisanej umowy stypendialnej. Wypłata drugiej transzy stypendium nastąpi zgodnie z umową do 31 sierpnia 2021 r. po uprzednim dostarczeniu sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty. Obie transze stypendium są w tej samej wysokości.

Zawieranie umów stypendialnych - sprawy bieżące

Szanowni Państwo,

z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisywania umów ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego, termin na przekazanie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostanie przedłużony. Ustalenie nowego terminu będzie uzależnione od dnia przekazania Państwu umów stypendialnych podpisanych przez Województwo. Nowy termin będzie zakładał 7 dni na przekazanie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu licząc od dnia przekazania Państwu tychże umów.

Nowy termin dotyczy odesłania wszystkich dokumentów, dla których uprzednio wyznaczyliśmy termin 29 stycznia 2021 r. tj.:

 1. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE) w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)

Uwaga! Od poniedziałku, po zalogowaniu się do generatora dokumentów, do pobrania jest wzór umowy. Jest to wyłącznie wzór do wglądu.

O możliwości pobrania umów stypendialnych zostaną Państwo poinformowani w odrębnej aktualności, w której będzie również wskazany nowy termin dostarczenia wyżej wskazanych dokumentów.

Umowy stypendialne już dostępne!

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonym procesie przekazywania umów stypendialnych. Otrzymaliście Państwo umowę stypendialną podpisaną elektronicznie przez przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowy stypendialne dostępne są po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”). Umowa będzie widoczna pod przyciskiem „Wiadomości”.

Instrukcja

 1. Po zalogowaniu należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>” .
 2. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 3. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 4. Należy kliknąć przycisk „Wiadomości”).

Prosimy o:

 1. podpisanie wydruku załączonej umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! Na drugiej stronie umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie. Jeśli nie widać graficznych nadruków podpisów (niebieskich stalówek), należy dokument otworzyć w innej aplikacji;
 2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta). Dokument dostępny w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy);
 3. przygotowanie i podpisanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w aktualności zatytułowanej „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego” z dnia 4 grudnia 2020 r.;
 4. dostarczenie w terminie do 4 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego):
  1. 2 podpisanych egzemplarzy umowy,
  2. 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu oraz
  3. 1 podpisanego egzemplarza Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Wysyłkę proszę kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uwaga! Jeżeli część z wyżej wymienionych dokumentów została wcześniej dostarczona i nie zgłoszono zastrzeżeń do tychże dokumentów, nie należy ponownie ich dostarczać.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

Szanowni Stypendyści i Rodzice,

Od 26.04.2021 r. maturzyści, a od 14.05.2021 r. pozostali stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2020/2021))

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez:

 • złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania,
 • albo poprzez dostarczenie skanu bądź oryginału wypełnionego i podpisanego oświadczenia które umieszczone jest poniżej (oświadczenie należy dołączyć do sprawozdania).

UWAGI!

 1. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2021 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Departament Edukacji
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń
  z dopiskiem "Prymus Pomorza i Kujaw - SPRAWOZDANIE"
  lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 2. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2021 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

 3. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dostęp, przygotowanie i podpisanie Sprawozdania. Krok po kroku.

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przy okazji sporządzania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. Sprawozdanie będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji IPRE na rok szkolny 2020/2021 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną Sprawozdania pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji dwóch osób.: (1). wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), (2). opiekuna dydaktycznego stypendysty. Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na podpis opiekuna dydaktycznego. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się alternatywną formę akceptacji zamiast złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć skan bądź oryginał wypełnionego i podpisanego oświadczenia opiekuna dydaktycznego w formie papierowej.
  (WZÓR OŚWIADCZENIA PONIŻEJ)

Aktualizacja regulaminu przyznawania stypendiów

28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalił nowy regulamin przyznawania stypendiów, który zastąpił dotychczas obowiązujący. Treść regulaminu dostępna jest tutaj: regulamin.

Wypłata 2 transzy stypendium

Druga i zarazem ostatnia transza stypendium dla stypendystów projektów stypendialnych: "Humaniści na start!", "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" została zrealizowana w dniach 19-20 lipca 2021 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych.Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu