Banery

Treść strony Aktualności 2021

Zawieranie umów stypendialnych - sprawy bieżące

Szanowni Państwo,

z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisywania umów ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego, termin na przekazanie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostanie przedłużony. Ustalenie nowego terminu będzie uzależnione od dnia przekazania Państwu umów stypendialnych podpisanych przez Województwo. Nowy termin będzie zakładał 7 dni na przekazanie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu licząc od dnia przekazania Państwu tychże umów.

Nowy termin dotyczy odesłania wszystkich dokumentów, dla których uprzednio wyznaczyliśmy termin 29 stycznia 2021 r. tj.
a) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE) w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021
b) Oświadczenie uczestnika projektu
c) Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)

Uwaga! Od poniedziałku, po zalogowaniu się do generatora dokumentów, do pobrania jest wzór umowy. Jest to wyłącznie wzór do wglądu.

O możliwości pobrania umów stypendialnych zostaną Państwo poinformowani w odrębnej aktualności, w której będzie również wskazany nowy termin dostarczenia wyżej wskazanych dokumentów.

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
Pok. 62 E w budynku Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu