Banery

Treść strony Aktualności 2021

Umowy stypendialne już dostępne!

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonym procesie przekazywania umów stypendialnych. Otrzymaliście Państwo umowę stypendialną podpisaną elektronicznie przez przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowy stypendialne dostępne są po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”). Umowa będzie widoczna pod przyciskiem „Wiadomości”

Instrukcja:

1) po zalogowaniu należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>” .
2) Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
3) Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
4) Należy kliknąć przycisk „Wiadomości”).

Prosimy o:

 1. podpisanie wydruku załączonej umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! Na drugiej stronie umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie. Jeśli nie widać graficznych nadruków podpisów (niebieskich stalówek), należy dokument otworzyć w innej aplikacji;
 2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta). Dokument dostępny w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy);
 3. przygotowanie i podpisanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w aktualności zatytułowanej „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego” z dnia 4 grudnia 2020 r.;
 4. dostarczenie w terminie do 4 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego):
     a) 2 podpisanych egzemplarzy umowy,
     b) 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu oraz
     c) 1 podpisanego egzemplarza Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

         Wysyłkę proszę kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Prymus Pomorza i Kujaw”.

         Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uwaga! Jeżeli część z wyżej wymienionych dokumentów została wcześniej dostarczona i nie zgłoszono zastrzeżeń do tychże dokumentów, nie należy ponownie ich dostarczać.

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
Pok. 62 E w budynku Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu