Banery

Treść strony Aktualności 2021

Przesunięcie terminu na dostarczenie dokumentów

Wydłużamy do 14 stycznia 2022 r. termin składania wersji papierowych dokumentów:

 a) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia,
 b) "Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW",
 c) "Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW".
- wszystkie wyżej wymienione dokumenty spakowane w kopercie z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" należy złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, w przypadku trudności w zebraniu podpisów, dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. W takiej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły (wzory poniżej).

 

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu