Banery

Treść strony Aktualności 2019

FAQ - najczęstsze pytania dotyczące naboru 2019/2020

Przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru stypendystów na rok szkolny 2019/2020 w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw".

Termin rozstrzygnięcia

Wyniki oceny wniosków zostaną upublicznione nie później niż do 20 grudnia 2019 r.

Nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Dnia 1 września 2019 r. rozpoczął się nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020 i potrwa do 30 września 2019 r. Wniosek o stypendium należy dostarczyć wraz z kopią świadectwa szkolnego oraz kopiami osiągnięć wskazanymi we wniosku.

Aby przygotować i dostarczyć wniosek Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni kandydat) winien:

 1. utworzyć konto w generatorze wniosków (dostęp poprzez Panel Logowania)
 2. wypełnić wniosek w formie elektronicznej
 3. wydrukować wniosek i dołączyć wymagane załączniki
 4. dostarczyć do Urzędu osobiście (Punkt Informacyjno Podawczy, Pl. Teatralny 2, Toruń) lub drogą pocztową.

Zakładanie konta w Generatorze Wniosków

Szanowni Państwo,
otrzymujemy zgłoszenia o problemie z przychodzeniem na skrzynki poczty e-mail wiadomości z linkiem służącym do aktywacji konta w ramach Generatora Wniosków.

Uprzejmie prosimy:

 • w przypadku serwisu poczta.onet.pl o sprawdzenie folderu "Oferty"
 • w przypadku serwisu wp.pl oraz o2.pl o sprawdzenie segregatora "Oferty" gdyż tam są kierowane wiadomości e-mail generowane w procesie aktywacji konta.

W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z pracownikiem projektu, który może ponownie przesłać wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Gdy minęły 24 godziny od próby założenia konta, a aktywacja konta nie została zakończona, konto zostaje dezaktywowane i można ponownie spróbować je założyć.

Sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego

Szanowni Państwo,

wszystkie sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego wpłynęły terminowo.

Wypłata stypendium 2018/2019

Szanowni Państwo,
wszystkie transze stypendium zostały wypłacone wszystkim stypendystom naboru na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium wypłacono zgodnie z zawartą umową stypendialną:

 • 1. transza - do 31 grudnia 2018 r. (wypłacono)
 • 2. transza - do 30 kwietnia 2019 r. (wypłacono)
 • 3. transza - w III kwartale 2019 r. po przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego potwierdzającego jego realizację (wypłacono 12 lipca 2019 r.)

Rozliczenie podatkowe

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.

Wyniki naboru 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że 6 grudnia 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego została zatwierdzona lista stypendystów na rok szkolny 2019/2020.

Przyznano 744 stypendia. Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy!

Otwarcie Urzędu w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w okresie Świąt Bożego Narodzenia będzie otwarty w następującym okresie:

 • 27 grudnia (piątek); 7:30-15:30
 • 28 grudnia (sobota); 7:30-15:30
 • 30 grudnia (poniedziałek); 7:30-15:30
 • 31 grudnia (wtorek); 7:30-17:00

Dnia 24 grudnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu będzie nieczynny.

Stypendyści - dostarczenie dodatkowych dokumentów

Szanowni Stypendyści i Rodzice,
terminy dostarczenia dokumentów uzupełniających są następujące:

 1. Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2019/2020
 2. Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2019/2020 do 31 grudnia 2019 r.
 3. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2019/2020 do 14 stycznia 2020 r.

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami informujemy, że termin zapisania wersji elektronicznej Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia nie obowiązuje.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu