Banery

Treść strony Aktualności 2019

FAQ - najczęstsze pytania dotyczące naboru 2019/2020

Szanowni Państwo,

przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru stypendystów na rok szkolny 2019/2020 w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw".

1. Czy można ubiegać się jednocześnie o stypendium "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz "Humaniści na start!"?
Tak. Można również otrzymać oba stypendia równolegle.

2. Otrzymałem stypendium w roku ubiegłym. Czy mogę ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie osiągnięcia, które było podstawą przyznania stypendium w roku ubiegłym?
Tak. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że należy złożyć nowy wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki nawet jeśli były one składane rok temu.

3. Czy 3 miejsce w konkursie "Liga Zadaniowa" jest honorowane?
Nie. W przypadku tego konkursu minimalny poziom osiągnięcia to miejsce drugie. Honorujemy dyplomy za zajęcie I lub II miejsca oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata bądź tytułu finalisty, przy czym zajęcie I lub II miejsca jest zgodnie z regulaminem równoznaczne z uzyskaniem tytułu finalisty.

4. Nie wpisałem osiągnięć i elektroniczny generator nie chce zapisać wersji ostatecznej wniosku. Dlaczego?
Wymagane jest uzyskanie przynajmniej jednego osiągnięcia zgodnego z regulaminem przyznawania stypendium. Bez tego osiągnięcia nie można się ubiegać o stypendium, a generator wniosków ma wbudowaną funkcję sprawdzającą, czy ten warunek został spełniony.

5. Próbuję założyć konto w generatorze wniosków, w ramach "panelu logowania", jednakże nie otrzymuję linku aktywacyjnego. Co mam zrobić?
W przypadku braku linku aktywacyjnego należy sprawdzić folder SPAM oraz inne foldery e-poczty. Nadawcą wiadomości jest 'kurier.eduinno'. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym należy skontaktować się z pracownikiem projektu, najlepiej telefonicznie w godzinach pracy Urzędu. Pracownik ma możliwość przesłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym.

6. Czy w przypadku błędu we wniosku, który złożyłem, wniosek ten zostanie "z automatu" odrzucony?
Nie. Pracownik projektu, w przypadku dostrzeżonego błędu lub braku, skontaktuje się z Wnioskodawcą na wskazany we wniosku numer telefonu bądź e-mail. Będzie możliwość skorygowania czy uzupełnienia wniosku.

7. Kiedy wnioski zostaną rozpatrzone i w jaki sposób otrzymam informację?
Wyniki naboru będą znane do końca 2019 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie internetowej, gdzie również zostanie zamieszczona "lista rankingowa wniosków", czyli lista określająca prawo pierwszeństwa do stypendium. Wszyscy kandydaci do stypendium, którzy stypendium otrzymają, zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailowo.

8. Czy załączniki (świadectwo szkolne, osiągnięcia) potwierdza za zgodność z oryginałem pracownik szkoły?
Nie. Nie wymaga się potwierdzenia kopii świadectwa szkolnego czy też kopii zaświadczeń/dyplomów. Wystarczy do wniosku dołączyć kserokopie tych dokumentów bez potwierdzenia.

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu